Jurist Amsterdam Zuid-Oost

Waarom geen goedkope jurist? Waarom een dure advocaat inschakelen als u ook een jurist kunt inschakelen? Veel mensen zijn tot op heden nog onbekend met het verschil tussen een advocaat en een jurist.

Een jurist is een persoon die, net zoals een advocaat, de opleiding Rechten heeft gedaan en kennis heeft van juridische zaken. Het verschil met een advocaat is dat een advocaat in sommige specifieke procedures als enige u mag vertegenwoordigen. In gewone zaken, zoals consumentenzaken tot € 25.000,- hoeft u zich dus níet bij te laten staan door een dure advocaat, maar kunt u ook kiezen voor een (goedkope) jurist! Waarom nog langer onnodig te veel betalen?

Amsterdam Zuid-Oost
Amsterdam-Zuidoost (ook: Amsterdam Zuidoost) is een stadsdeel van de gemeente Amsterdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het stadsdeel Zuidoost werd ingesteld in 1987. Het heeft een oppervlakte van 22,08 km² en in 2003 telde het 84.811 inwoners. Het stadsdeel wordt bestuurd als bestuurscommissiegebied.

Zuidoost grenst niet aan de rest van de gemeente Amsterdam, maar wordt hiervan gescheiden door de gemeenten Ouder-Amstel (in het bijzonder het dorp Duivendrecht) en Diemen. Het werd tot 1 mei 2014 daarom ook wel als een afzonderlijke woonplaats gezien. Oorspronkelijk maakte het gebied deel uit van de landbouwgemeente Weesperkarspel. Toen in de jaren zestig werd besloten hier een nieuwe stad te bouwen, werd Weesperkarspel door de gemeente Amsterdam bijgestaan. Vervolgens werd het gebied op 1 augustus 1966 door Amsterdam geannexeerd. Voorafgaand aan de annexatie was afgesproken dat na 12 jaar (in 1978) dit gebied zou worden samengevoegd met de gemeente Ouder-Amstel. Die wees dat af, en zodoende bleef het bij de gemeente Amsterdam horen. Het is daarmee het enige stadsdeel dat geen grenzen deelt met de rest van Amsterdam. De oudste wijk in het stadsdeel is de Bijlmermeer.

In maart 2007 werd de wijk Bijlmermeer aangewezen als een probleemwijk; dit had met name betrekking op de Bijlmermeer-Oost, wijk E, G en K. (Zie: De 40 wijken van Vogelaar), waardoor zij extra aandacht en geld zou ontvangen.[2][3]

De plaatsnaam Amsterdam Zuidoost is per 10 januari 2014 administratief en op de plaatsnaamborden gewijzigd in Amsterdam. [4][5][6]

De bevolking van het stadsdeel Zuidoost wordt sinds 1987 vertegenwoordigd door de stadsdeelraad. Op 29 juni 2007 werd door de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam een onderzoek bekendgemaakt naar belangenverstrengeling bij subsidieverstrekking. Van de 66 deelsraadsleden had 30% een nevenfunctie bij een gesubsidieerde instelling. Bij zeven raadsleden werd vastgesteld dat zij meegestemd hadden over subsidieverstrekkingen aan instellingen waar zij zelf een bestuursfunctie hadden. Het betrof vijf actieve PvdA-raadsleden, een ex-PvdA-raadslid en een ex-SP-raadslid. In het geval van André Bhola (deelraadsvoorzitter), Egbert Doest, Mala Eckhardt-Angna en Henk Lalji constateerde de rekenkamer dat zij een persoonlijk voordeel hadden genoten.[7] Hierop liet de PvdA een tegenonderzoek uitvoeren en konden zij deel blijven uitmaken van de PvdA-fractie.[8] Op 24 augustus 2007 is een tweede rapport uitgebracht van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), dat specifiek onderzoek heeft gedaan naar de drie fractieleden in het kader van integriteit. Dit rapport wees uit dat van persoonlijke verrijking of persoonlijk voordeel geen sprake is geweest.

Het landelijk partijbestuur van de PvdA heeft na het verschijnen van het BING-rapport een Commissie van Goede Diensten, onder leiding van Dick Dolman, gevraagd haar te adviseren over een zogenoemde terugroepingsprocedure. De commissie van goede diensten heeft alle feiten beoordeeld in de maatschappelijke en politiek/bestuurlijke context van het lokaal bestuur, zowel landelijk als specifiek in Amsterdam-Zuidoost. Naar de mening van de commissie is het meewegen van die maatschappelijke en politiek/bestuurlijke context, zoals ook het BING-rapport stelt, van groot belang bij het beoordelen van de toerekenbaarheid. De commissie komt, ook na nader onderzoek waaronder o.a. een accountantsonderzoek, tot de conclusie dat van persoonlijk voordeel geen sprake is geweest. Het landelijk PvdA bestuur heeft dan ook besloten geen terugroepingsactie in te stellen.