Disclaimer

VAN AGGELE JURISTEN stelt deze site en zijn inhoud ter beschikking "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is" en doet geen beloftes of geeft geen garanties, noch expliciet noch impliciet, wat betreft de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de inhoud van de site of andere websites die een koppeling naar deze site bevatten of die als koppeling opgenomen zijn op deze site. Voor zover toelaatbaar volgens de toepasselijke wet wijst VAN AGGELE JURISTEN al dergelijke expliciete of impliciete beloftes en garanties van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van eigendom of conformiteit en impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien belooft of garandeert VAN AGGELE JURISTEN niet dat deze niet onderbroken zal worden of vrij van fouten is, dat gebreken verholpen zullen worden of dat deze site en de server die deze pagina's ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het is mogelijk dat de toepasselijke wet de afwijzing van bepaalde garanties niet toelaat,zodat de bovenstaande afwijzing niet van toepassing is.