Algemene informatie consumentenrecht

U als consument geniet veel rechten onder het Nederlandse recht, maar bent u wel van al uw rechten op de hoogte?
Of het nu gaat om een wasmachine die na de garantieperiode stuk gaat, uw auto die gerepareerd is maar nog steeds een raar geluid maakt, uw nieuwe schoenen toch niet mooi zijn en u deze wilt terugbrengen of u hebt over de telefoon iets besteld waar u achteraf spijt van heeft, voor al deze geschillen kunt u bij mij terecht. Dit zijn maar enkele voorbeelden die vaak voorkomen onder consumenten.

Helaas zijn consumenten vaak niet goed op de hoogte van hun rechten of wordt de consument door de verkoper anders voorgelicht, of willen ze niet de hoge advocatenkosten bekostigen om hen te helpen.

Wij willen hierin verandering brengen door een laagdrempelige en goedkope dienst voor consumenten aan te bieden. Vaak weet de verkoper wel dat hij fout zit, maar ook dat de consument niet zal doorzetten als de verkoper niet meewerkt. Door middel van een goede klachtenbrief en de juiste argumenten heeft u als consument in veel geschillen een grote kans van slagen heeft.

Consumentenrecht veelal dwingend recht
De meeste regels in het consumentenrecht zijn dwingend recht. Dit betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken ten nadele van de consument. Als een bedrijf toch van deze regels afwijkt, bijvoorbeeld middels haar algemene voorwaarden, dan zijn deze voorwaarden niet rechtsgeldig.

In gebreke gesteld
Als consument heeft u het recht op een deugdelijk product. Indien na de koop blijkt dat het gekochte product ondeugdelijk is, dan is er sprake van een wanprestatie. Indien er sprake is van wanprestatie heeft u recht op een kosteloze reparatie of vervanging van het product. Wilt u hierop een beroep doen, dan dient u als consument eerst de verkoper in gebreke te stellen. Indien de verkoper het product niet wilt repareren of vervangen, is het mogelijk om de koop te ontbinden en eventueel schadevergoeding te eisen.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een ingebrekestelling en het vervolgtraject, of wij kunnen voor u het verweer voeren indien u de verkoper bent.

Onze diensten
Er kan sprake zijn van een internetaankoop (koop op afstand), een wanprestatie of een partij die een contract wilt ontbinden, maar ook een product dat net buiten de garantietermijn valt of een opzegging die niet wordt geaccepteerd en u wilt graag bijgestaan worden om alsnog tot een goede afwikkeling te komen.

Wij helpen u graag in onder andere de volgende situaties:

  • Klachten over een luchtvaartmaatschappij, zoals bijvoorbeeld beschadigde of verloren bagage.
  • Vergoeding voor vertraagde vlucht.
  • Klachten over uw telefoon of telefoonabonnement.
  • Klachten over een geleverd product (keuken, vloer, elektronica).
  • Problemen bij een aankoop op afstand (via internet).
  • Beroep op fabriek- en wettelijke garantietermijnen.
  • Ingebrekestelling wegens ondeugdelijk product.

Neem contact op
Is er een situatie die hier niet bij vermeld staat, maar waarover u toch graag juridisch advies wilt? Neem ook dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.