Zalando misbruikt zijn (machts)positie

16-08-2017

Zalando heeft ten opzichte van een consument een sterke financiële (en juridische) positie. Echter is het spijtig te vernemen dat postorderbedrijven, waaronder in casu Zalando, ook gebruik maakt daarvan. Vecht daarom altijd voor uw recht!

In casu is een jongedame onverwachts gedagvaard voor het niet betalen van een factuur van Zalando. Zij wilde de factuur voldoen gelet op alle dreigementen over de hoge kosten van de procedure die op haar verhaald zouden worden (meer dan € 500,-).

Cliënte heeft een eigen account bij Zalando, maar heeft daar niets op besteld. Na enkele telefoontjes krijgt zij - met pijn en moeite - informatie los. Er is een nieuw account aangemaakt, met haar naam, op een adres waar zij niet heeft gewoond en waar mannenkleding(!) is besteld. Zalando wenst de dagvaarding niet in te trekken. Uiteindelijk doet cliënte aangifte bij de politie van identiteitsfraude en geeft dit eveneens door aan Zalando. Er komt geen gehoor. De dagvaarding wordt niet ingetrokken. Uiteindelijk worden de juridische stukken ingediend bij de rechtbank, cliënte heeft daarvoor (juridische) kosten moeten maken.

Zeert kort voor de rolzitting volstaat Zalando met een berichtgeving in haar e-mail: 'dat de aanstaande zitting d.d. X 2017 dan ook GÉÉN DOORGANG zal vinden'. Na een verzoek om proceskosten waar cliënte recht op heeft geen Zalando geen gehoor. Zalando is niet van mening dat zij aansprakelijk is want cliënte heeft geen navraag gedaan over het laatste schikkingsverzoek. Cliënte blijft daardoor met een enorme bijsmaak zitten over de misbruik van haar persoonsgegevens, het onprofessioneel handelen van zalando en de juridische kosten die voor haar rekening komen omdat Zalando het heeft nagelaten een juiste persoonsindentificatie uit te voeren.

(In dit geval was het te kort dag om de procedure aan te houden en alsnog de proceskosten in rechte te vorderen.)

Vecht altijd voor uw recht! Laat grote bedrijven hun positie niet misbruiken.

Leuk? Deel het!