Wijzigingen WW per 1 januari 2016

12-09-2016

Per 1 januari 2016 is de opbouw en lengte van de WW-uitkering gewijzigd. Het kan betekenen dat er voor u dingen veranderen, leest u daarom verder.

Passend arbeid
Voorheen mocht u gedurende het eerste jaar tijdens uw werkeloosheid solliciteren op banen op eigen opleiding- en werkniveau. De verandering per 1 januari 2016 houdt in dat dit is verkort naar de eerste zes (6) maanden van uw werkeloosheid. U dient na deze zes (6) maanden ook ander passend werk te accepteren, ook al is dit onder uw opleiding- en/of werkniveau.

Duur
Voorheen kon u maximaal een WW-uitkering krijgen voor de duur van 38 maanden, afhankelijk van uw arbeidsverleden. Het UWV brengt nu stapsgewijs de duur terug. Uiteindelijk zal de maximale duur van een WW-uitkering vastgesteld worden op 24 maanden.

Arbeidsverleden
Vanaf heden ontvangt u over de eerste 10 jaar van uw arbeidsverleden één maand WW-uitkering en de daaropvolgende jaren een halve maand WW-uitkering.

Inkomensverrekening
Voorheen gebruikte het UWV een systeem van urenverrekening op het moment dat u gedeeltelijk werkte. De uren die u werkte werden dan verrekend met uw uitkering. Nu gebruikt het UWV een inkomensverrekening waarbij er gekeken wordt naar het daadwerkelijke inkomen en verrekend deze waar nodig met uw uitkering.

Heeft u vragen over de veranderingen met betrekking tot de WW-uitkering of wilt u bezwaar maken bij het UWV? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Leuk? Deel het!