Garantietermijn verstreken

25-07-2016

Op veel artikelen die u in huis heeft zit garantie, maar daar staat u amper bij stil omdat deze producten aan uw verwachtingen voldoen. Maar wat als het product kapot gaat en uw garantietermijn is verstreken?

Elke consument, ook u, heeft producten in huis waarop een bepaalde garantie wordt afgegeven van de winkelier en/of de leverancier. Als een product naar behoren blijft werken, staat u hier zelden bij stil. Op het moment dat het product gebreken gaat vertonen of dat het product er geheel mee stopt is het vaak onduidelijk of het garantietermijn van het product nog loopt. Winkeliers en fabrikanten geven veelal één of twee jaar garantie op hun producten, maar vergeten daarbij te vermelden dat zij verplicht zijn de wettelijke garantie te handhaven.

Wettelijke garantie
Veelal wordt gedacht dat de wettelijke garantie ophoudt na twee jaar na de aanschaf van het product. Een product dient een zogenaamd ‘deugdelijk termijn’ mee te gaan en dat houdt niet bij elk product op na twee jaar. Het is afhankelijk van onder andere het merk, de prijs en de beloften van de verkoper of reclame hoe lang de wettelijke garantie geld. De eerste zes maanden dient de winkelier of fabrikant te bewijzen dat het product schade heeft opgelopen door uw oneigenlijke gebruik en daarom dus niet valt onder de wettelijke garantie. De daaropvolgende maanden dient u zelf te bewijzen dat er normaal gebruik is gemaakt van het product, omdat er bijvoorbeeld geen val- en/of stootschade te zien is.

Extra garantie
In sommige gevallen is het wenselijk om extra garantie bij te kopen bij een product, maar veelal koopt u iets waar u wettelijk gezien al recht op heeft. Daarnaast worden schades vaak ook door andere verzekeringen gedekt, zoals uw inboedel- en/of reisverzekering. Een van de voordelen van extra garantie is dat er minder discussie ontstaat of er recht is op de garantie. Let wel op dat er ook beperkende voorwaarden vaak zijn opgenomen bij de aankoop van extra garantie. Kortom: weeg de extra garantie af tegen de wettelijk verplichte garantie.

Garantie claimen
Indien een product niet aan de redelijke verwachtingen voldoet en dus niet gezien kan worden als een zogenoemd ‘deugdelijk product’, dient de winkelier of fabrikant het product te repraren of vervangen. Het is afhankelijk van de ernst van de schade voor welke optie gekozen kan worden. In elk geval dient er gezorgd te worden voor een oplossing. Indien het product buiten de garantietermijn valt maar de schade alsnog het gevolg is bij normaal gebruik, kan de winkelier of fabrikant aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld de helft van de reparatiekosten. Het is niet vanzelfsprekend dat dan alle kosten voor uw rekening komen.


Heeft u problemen met een winkelier of leverancier omdat hij niet wil voldoen aan de wettelijke eisen van de garantie? Of heeft u een kapot product waarbij u beroep wilt doen op garantie? Neem contact met ons op om u vrijblijvend te adviseren.

Leuk? Deel het!