Erkende feestdag, maar ook uw vrije dag?

01-06-2017

Er zijn een hoop werknemers die parttime werken in Nederland. Het kan daarom voorkomen dat een van de vrije dagen dit of een ander jaar op een erkende feestdag valt. Maar hoe zit het dan met die vrije dag en het verplicht opnemen van vakantiedagen?

In dit artikel gaat het om in Nederland erkende feestdagen, zoals vrije dagen met Kerst, Pinksteren en Pasen. Feestdagen die buiten Nederland erkend zijn vallen hier veelal niet onder mits in een CAO of arbeidscontract andere afspraken zijn overeengekomen over die feestdagen.

Compensatie
Het is Nederland niet wettelijk vastgelegd dat een parttime werknemer recht heeft op compensatie als een erkende feestdag op zijn vrije dag valt. De parttime werknemers ondervinden hierdoor een soort schade welke in een aantal gevallen reeds door werkgevers vergoed worden. In 2011 is er een advies gegeven over een werknemer van de Shell die om compensatie vroeg. Er zou gekeken moeten worden volgens de Commissie Gelijke Behandelingen (CGB, nu Commissie voor de Rechten van de Men) naar de arbeidsduur op basis van een geheel kalenderjaar. Indien er geen compensatie wordt verleend ontstaat er een discriminatie op grond van arbeidsduur en is wettelijk verboden.

Verplicht om te compenseren?
De werkgevers zijn op dit moment, mits bij CAO anders overeengekomen, niet verplicht om de arbeidsduur op een erkende feestdag te compenseren. Wel is het zo dat als de werknemer van mening is daar recht op te hebben en een juridische procedure start, de kans groot is dat de werknemer in het gelijk gesteld wordt op basis van het advies van de CGB. Het is daarnaast ook te verwachten dat het systeem van de arbeidsduur op basis van een geheel kalenderjaar in de aankomende jaren wettelijk wordt ingevoerd.

Heeft u vragen over uw vrije dagen op een erkende feestdag of andere vragen met betrekking tot vakantiedagen? Neemt u dan gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Leuk? Deel het!