Concurrentiebeding (tips)

14-09-2016

Er komen steeds meer vragen binnen over het concurrentiebeding en de werking daarvan. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is er veel veranderd omtrent het concurrentiebeding.

Een van de wijzigingen is dat een concurrentiebeding niet meer opgenomen mag worden in arbeidscontracten voor bepaalde tijd, behoudens enkele uitzonderingen. Daarbij heeft de wetgever de motiveringsplicht vergroot waardoor er strikt gekeken wordt naar de tekst die staat in het concurrentiebeding.

Hier zijn enkele tips die van belang zijn bij een concurrentiebeding

  • Formuleer het concurrentiebeding tekstueel zo specifiek en nauwkeuring mogelijk. Houdt daarbij bijvoorbeeld rekening tussen het verschil van straal en diameter.
  • Specificeer in het concurrentiebeding de werkzaamheden en functie van de werknemer.
  • Indien de tekst ‘belangrijke informatie’ wordt opgenomen in het concurrentiebeding dient dit inhoudelijk gespecificeerd te worden zodat er geen directe vergelijking met de geheimhoudingsplicht ontstaat. Indien het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht tekstueel te veel op elkaar lijken wordt deze als één gezien.
  • Indien er naar een marktgebied wordt verwezen benoem deze dan specifiek en vermijdt het woord ‘marktgebied’.
  • Voorzie niet iedereen met een bepaald tijdcontract van een concurrentiebeding. Zorg dat deze contracten zeldzaam zijn zodat als deze bedingen gebruikt worden wegens specifieke uitzonderingen op de Wet Werk en Zekerheid, dit ook met het beperkte gebruik aangetoond kan worden.

Heeft u vragen over uw concurrentiebeding of wilt u een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst laten plaatsen? Neem dan vrijblijvend met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Leuk? Deel het!