Concurrentie- en Relatiebeding

18-07-2016

Vrijwel iedereen heeft een concurrentie- en/of relatiebeding in zijn contract staan. Maar hoe moet hiermee worden omgegaan als een contract stopt of als je tussentijds wil overstappen naar een andere werkgever?

CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING
In 2015 en 2016 worden er binnen het arbeidsrecht een aantal veranderingen toegepast volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Een van de veranderingen betreft de bepalingen met betrekking tot het concurrentie- en relatiebeding.

Geldigheid
In contracten voor onbepaalde tijd blijven het concurrentie- en relatiebeding ongewijzigd. De geldigheid is aangepast voor contracten van bepaalde tijd. Kort gezegd is een dergelijk beding verboden in contracten voor bepaalde tijd met een enkele uitzondering.

Uitzondering
Er is sprake van een uitzondering om alsnog het concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een bepaald tijd contract als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Er zijn helaas bij het invoeren van de nieuwe wet- en regelgeving geen voorbeelden opgenomen waaruit duidelijk blijkt wanneer het is toegestaan. Het lijkt erop dat de wetgever slechts in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid heeft willen geven.

Bewoording
Let er erop bij het opstellen van een concurrentie en/of relatiebeding dat de bewoording nauwkeurig is gekozen en in alle redelijkheid is. Het beding dient daarnaast ook gemotiveerd te worden en indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang dient dat ook erin te worden opgenomen. Indien de bewoording onjuist is of niet redelijk kan de werknemer bij de rechter verzoeken om een vernietiging van het beding en kan er op een later moment geen aanspraak meer op gemaakt worden.

Heeft u vragen over de veranderingen met betrekking tot het concurrentie- en/of relatiebeding? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Leuk? Deel het!