Arbeidsrecht en mediation

28-10-2016

Mediation is een begrip dat elke dag meer bekend wordt onder de bevolking. Echter is het begrip nog steeds op zichzelf staand en wordt deze veelal niet gecombineerd met arbeidsrecht. Inmiddels begint mediation ook een intreden te vinden binnen het ar

Onlangs is er in een uitspraak van de kantonrechter in Den Bosch weergegeven dat de werkgever geen pogingen heeft ondernomen om de relatie tussen hem en de werknemer te bekoelen. Hier had de werkgever bijvoorbeeld moeten denken aan mediation en het zoeken naar oplossingen voor de verstoorde arbeidsrelatie. Kort gezegd geeft de kantonrechter aan dat in elk geval het aanbieden of verzoeken om mediation valt onder goed werkgever- en werknemerschap.

Advies
Veelal komt de bedrijfsarts met het advies tot mediation om zo alsnog tot een oplossing te komen tussen werkgever en werknemer. Het is van belang dat als beide partijen met elkaar door willen zich hier ook voor inzetten en samen tot een oplossing komen. Het is nu eenmaal de praktijk dat een oplossing samen niet altijd even makkelijk gevonden kan worden. Het is daarom aan te raden om met een mediator om de tafel te gaan zitten en te kijken of de arbeidsrelatie nog te herstellen is.

Opgelost?
De stap naar mediation binnen het arbeidsrecht brengt niet met zich mee dat een arbeidsverhouding daadwerkelijk herstelt kan worden. Soms moet men tot de conclusie komen dat het herstellen van een arbeidsverhouding niet reëel is maar dat men afscheid moet nemen. De werkgever komt vaak dan met een voorstel tot een vaststellingsovereenkomst welke binnen de mediation dan vormgegeven en onderhandeld kan worden.

Heeft u een arbeidsconflict of een verstoorde arbeidsverhouding en denkt u aan mediation als hulpmiddel tot de oplossing? Of heeft de werkgever mediation voorgesteld? Neem dan met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Leuk? Deel het!