Algemene Voorwaarden

27-07-2016

Op vrijwel elke aankoop die u als consument doet zijn er Algemene Voorwaarden van toepassing. Maar bent u op de hoogte wat er in de Algemene Voorwaarden staan en heeft u ze inhoudelijk gelezen alvorens akkoord te gaan?

In de Algemene Voorwaarden worden de algemene bepalingen die op de aankoop betrekking hebben opgenomen. U kan denken aan de verplichtingen tot aanbetaling, maar ook de te bewandelen weg bij een ondeugdelijk product. Toch is het belangrijk om de Algemene Voorwaarden door te lezen om zo niet voor verrassingen komen te staan, zoals bij een opzegtermijn.

Toepasselijkheid
Er is veel verwarring over wanneer de Algemene Voorwaarden gelden en het van toepassing zijn op de overeenkomst. Veelal ontstaat er een juridisch conflict of de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn met de vraag of ze correct ter hand gesteld zijn. Het simpelweg vermelden dat er Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een offerte, is niet afdoende. De wet schrijft voor dat de Algemene Voorwaarden ter hand gesteld moeten worden aan de kopende partij. Er dient bij de vermelding van de toepassing dan ook vermeld te worden waar deze vindbaar zijn of op welke manier deze opgevraagd kunnen worden. Om u juridisch het beste in te dekken is het vragen van een getekende versie van de Algemene Voorwaarde te samen met het contract, de beste keuze.

Grijze- en zwarte lijst
In de wet zijn twee lijsten opgenomen welke de zogenaamde grijze- en zwarte lijs genoemd worden. In deze lijsten staan bepalingen opgenomen die niet zomaar opgenomen mogen worden in een contract of algemene voorwaarden. De bepalingen in de zwarte lijst zijn op voorhand verboden en zullen nietig verklaard worden als de kopende partij daar een beroep op doet. De grijze lijst bevat 14 bepalingen die op de grens liggen van redelijkheid en onredelijkheid. Indien deze bepalingen toch opgenomen zijn in de algemene voorwaarden, moet de verkopende partij aan kunnen tonen dat de bepaling(en) niet onredelijk bezwarend zijn voor de kopende partij.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden of het opstellen daarvan? Neemt u dan gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Leuk? Deel het!