Aanzegplicht tijdens vakantie

20-07-2016

Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt vroeg of laat te maken met de aanzegplicht die sinds juli 2015 wettelijk is ingevoerd. Maar hoe werkt dat in deze periode van vakantie met de aanzegplicht?

In 2015 is er het een en ander veranderd met betrekking tot het arbeidsrecht. Een van de veranderingen is de aanzegplicht die werkgevers hebben bij een contact voor bepaalde tijd. Een werkgever dient tijdig kenbaar te maken of een arbeidscontract verlengd wordt of niet. Maar hoe zit dat in deze periode van vakantie als een werknemer kort voor het verlengen van zijn contract pas de brief van de werkgever leest?

Termijn
De werkgever dient tijdig kenbaar te maken, te weten minimaal één kalendermaand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, dat de overeenkomst met de werknemer wel of niet verlengd wordt. Indien de werkgever te laat is met deze aanzegplicht zijn de financiële gevolgen voor de werkgever. De financiële schade van de werknemer kan oplopen tot maximaal één bruto maandsalaris.

Ontvangsttheorie
In Nederland wordt in het algemeen de ontvangsttheorie gehandhaafd. De ontvangsttheorie houdt in dat het erom gaat dat de ontvanger een brief tijdig heeft ontvangen. Het is voor risico van de ontvanger of hij tijdig zijn ontvangen post leest. Het gaat er dus om dat je als werkgever kan aantonen dat je de aanzegging tijdig hebt verstuurd en deze dus ook tijdig door de werknemer is ontvangen.

Heeft u vragen over het aanzegtermijn of over de mogelijkheden daarvan? Neemt u dan gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Leuk? Deel het!