Gemeentebesluiten

Er zijn verschillende besluiten die een gemeente kan nemen, bijvoorbeeld voor het wel of niet afgeven van een festivalvergunning, maar ook een bouwvergunning.

Er zijn bijvoorbeeld plannen om in de buurt van uw woning of bedrijf te bouwen. U heeft bezwaar tegen deze bouw of andere ontwikkelingen. De gemeente heeft een omgevingsvergunning of bouwvergunning verleend of is van plan medewerking te verlenen. U zoekt daarom hulp bij het schrijven van een bezwaarschrift of een beroepschrift tegen een bouwvergunning, omgevingsvergunning, bestemmingsplan of projectplan.

Handhaving
De gemeente vindt dat u de wet overtreedt en eist daarom in een brief dat u stopt met hetgeen er tegen de wetsvoorschriften is. Indien dit een gebouwde schuur is, kan de gemeente eisen de schuur af te bouwen. Indien u niet aan het verzoek van de gemeente gehoor geeft, kunnen er forse dwangsommen van u geëist worden.

U bent het niet eens met een besluit van de gemeente. Maar weet niet of u zelf wel alle goede (juridische) argumenten heeft voor een succesvol bezwaar of beroep. Schakel ons in en uw kansen stijgen enorm. U staat dan veel sterker richting de gemeente.

Neem contact opWilt u bezwaar maken tegen een gemeentebesluit? Neemt u dan gerust contact met ons op.