Bouwvergunning

Wanneer moet u een bouwvergunning aanvragen en wat kunt u doen als iemand bezwaar maakt tegen uw bouwplannen? Hoe maakt u zélf bezwaar tegen de bouwvergunning van iemand anders?

Het aanvragen van een bouwvergunning, officieel 'omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen', is bij de meeste verbouwingen en bij de meeste nieuwbouw verplicht. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, voor vragen daarover kunt u bij ons terecht.

Aanvragen vergunning
Een bouwvergunning aanvragen kan direct op het gemeentehuis of via www.omgevingsloket.nl. Uiteindelijk beslist uw gemeente, die u ook de kosten in rekening brengt. De hoogte daarvan verschilt per plaats. U krijgt in principe binnen 8 weken, met een uitloop naar 14 weken, bericht over uw aanvraag bouwvergunning.

Bij een afwijzing kunt u, maar in ieder geval binnen zes weken, een bezwaarschrift indienen. Hierin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Eventueel kunt u ook de hulp van een jurist inschakelen.

Pro Forma-bezwaar
Heeft u meer dan zes weken nodig om uw bezwaar goed te documenteren, dien dan eerst een 'pro forma bezwaarschrift' in, en vermeld hierop ook duidelijk dat het een pro forma bezwaarschrift betreft. Hiermee voldoet u aan uw verplichting binnen zes weken te reageren. De gemeente laat u dan weten wanneer u de toelichting moet indienen.

Afwijzing bezwaar
Stuit u opnieuw op weerstand tegen uw (ver)bouwplannen dan rest slechts een gang naar de bestuursrechter, en in uiterste instantie de Raad van State.

Bezwaar maken tegen verleende bouwvergunning
Als er in uw directe omgeving gebouwd gaat worden en u ondervindt daar overlast van, dan kunt u tegen de bouwvergunning bezwaar indienen. De procedure lijkt op die hierboven. Een bezwaarschrift inzenden kan tot zes weken na het verlenen van de vergunning. Dat mag eerst een Pro Forma Bezwaar zijn. Wordt uw bezwaar tegen de bouwvergunning niet toegekend, dan komen weer de bestuursrechter en uiteindelijk de Raad van State in beeld.

Neem contact op
Hebt u zelf een bouwvergunning aangevraagd die wordt afgewezen? Of wilt u bezwaar maken tegen een bouwvergunning van een ander? Voordat u daadwerkelijk naar een rechter stapt, is het goed om te weten wat uw kansen zijn. Zo kunt u zich substantiële kosten besparen.

Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.