Proeftijd

Veel werkgevers willen in een eerste arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. Zo kan zowel de werkgever als u, de werknemer, aan elkaar “proeven” en kijken of een werkrelatie voor langer termijn wenselijk is. Aan een proeftijd zitten beperkingen volgens de Wet Werk en Zekerheid. De werkgever dient zich aan de Wet Werk en Zekerheid te houden bij het overeenkomen daarvan.

De wet bepaalt dat bij contracten tot een jaar een proeftijd van maximaal een maand mag worden afgesproken en bij contracten die langer duren twee maanden. Van deze regel mag middels een CAO worden afgeweken en in veel CAO’s is dan ook weer bepaald dat een proeftijd ook bij contracten voor bepaalde tijd twee maanden mogen duren. Een proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken en bij een langere proeftijd dan toegestaan geldt dat er in het geheel geen proeftijd is. Bij een verlenging van een contract mag geen proeftijd worden afgesproken.

Problemen met uw proeftijd?    Laat nu uw conflict beoordelen voor slechts € 47,50

Neem contact op
Indien u twijfelt of de werkgever de Wet Werk en Zekerheid goed in acht heeft genomen, of heeft u werkgever u ontslagen buiten uw proeftijd of binnen het opgenomen proeftermijn, maar zou deze ongeldig kunnen zijn? Neemt u dan gerust contact met ons op.