Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een drastische maatregel, waarbij de werknemer van het ene op het andere moment geen werk en dus geen inkomsten meer heeft. Het is ook mogelijk dat een werknemer ontslag op staande voet neemt, maar dat komt in slechts kleine getallen voor. Voor een werknemer heeft een ontslag op staande voet drastische gevolgen, zolang geen inkomen en geen recht op een WW-uitkering, daarom stelt een rechter aan de geldigheid van een ontslag op staande voet hoge eisen. Er moet sprake zijn van een reden die objectief en subjectief zo dringend is dat de arbeidsovereenkomst per direct en zonder opzegtermijn moet worden beëindigd. Hierbij moet een werkgever een afweging maken van alle relevante omstandigheden van het geval en dient het ontslag onverwijld gegeven te worden.

Gevolgen
Het is voor een werknemer zeer drastisch om een ontslag op staande voet te krijgen, nu hij dan geen recht meer heeft op een WW-uitkering. Maar ook voor de werkgever hangt er een kostenplaatje aan, opdat de werknemer veelal het ontslag zal gaan aanvechten. Voorheen was het mogelijk om het ontslag buitenrechtelijk te vernietigen, maar sinds de verandering in de Wet Werk en Zekerheid kan het ontslag alleen nog via de rechter worden aangevochten. Het verzoekschrift dient binnen 8 weken na het ontslag op staande voet ingediend te zijn bij de rechtbank. Veel werkgevers grijpen het ontslag op staande voet aan om bij een nietig verklaring van het ontslag, alsnog een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen.

In het verzoekschrift wordt vrijwel altijd een eis tot loondoorbetaling gedaan, waarbij werknemer zich beschikbaar houdt voor werk. Een werkgever kan zo alsnog zijn ontslag op staande voet intrekken en de arbeidsrelatie met zijn werknemer herstellen.

Neem contact op
Wordt U geconfronteerd met een ontslag op staande voet. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.