Concurrentie- en/of relatiebeding

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is één uitzondering: het aantonen van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder motivering geldt het beding niet.”

Concurrentie- of Relatiebeding?    Laat nu uw contract beoordelen voor slechts € 47,50

Wet Werk en Zekerheid in werking getreden sinds 1 juli 2015
In veel arbeidscontracten wordt een concurrentie en/of relatiebeding opgenomen. Sinds de Wet Werk en Zekerheid in werking is getreden sinds 1 juli 2015 is er het een en ander veranderd. Op het moment dat u nu een nieuwe arbeidsovereenkomst aan gaat, ook al is dat een verlenging, dan dient deze wet in acht genomen te worden.

Concurrentiebeding
In een concurrentiebeding wordt aangegeven dat u binnen een bepaalde straal met een bepaald tijdsbestek niet bij een concurrerend bedrijf van uw huidige werkgever mag gaan werken. Mocht u het beding niet in acht nemen en alsnog bij een dergelijk bedrijf werkzaamheden verrichten, is het mogelijk dat daar een boete op staat per gewerkte dag of dagdeel.

Wat precies concurrerend is, is lastig te omschrijven omdat dat afhangt van het bedrijf waar u nu werkzaam bent en het bedrijf waar u wilt gaan werken. Wel is het van belang dat er goed gekeken wordt naar de omschrijving en de tijdsduur. Hierin kan nogal eens een onredelijk beding uit gehaald worden waardoor het beding nietig verklaard moet worden en dus niet geldig is.

Concurrentiebedingen zijn vaak onduidelijk en niet specifiek uitgewerkt. Onduidelijk bedingen zijn in het nadeel van de werkgever waardoor het beding nietig verklaard kan worden.

Relatiebeding
Een relatiebeding betekent dat een werknemer een bepaalde periode na het dienstverband geen zakelijke activiteiten mag ondernemen met de klanten of andere relaties van de werkgever. Er zijn omstandigheden waarbij de werknemer bezwaar kan indienen tegen het opgenomen relatiebeding. Als een werknemer een relatiebeding heeft dan kan hij of zij besluiten om een procedure aan te spannen tegen de werkgever. Hij/Zij eist dan dat het relatiebeding vernietigd wordt. Of deze procedure terecht komt bij de kantonrechter is afhankelijk van de omstandigheden en de welwillendheid van de werkgever.

Neem contact op
Indien u twijfelt over de rechtmatigheid van het concurrentiebeding of relatiebeding is het verstandig juridisch advies te krijgen over de mogelijkheden en gevolgen. Neem dan contact met ons op.

Indien u binnenkort ontslag gaat nemen en wilt weten of het mogelijk is om bijvoorbeeld bij een nieuwe werkgever te starten op basis van het beding of uw eigen bedrijf te starten, is het ook aan te raden om u goed te laten adviseren. Neemt u dan contact met ons op.