Algemene informatie arbeidsrecht

Als u ergens in loondienst gaat werken kunt u die afspraken maken voor bepaalde of onbepaalde tijd maken. De afspraken met uw werkgever zullen veelal schriftelijk overeengekomen worden. De afspraken mogen nooit meer ten nadele van de werknemer zijn dan in de wet vastgelegd is. Een van de vastgelegde voorwaarde is dat tijdens uw proeftijd u zonder opgave van reden ontslagen mag worden of zelf ontslag mag nemen. Toch mag de werkgever een zwangerschap of ziekte niet gebruiken als reden voor het ontslag. Daarnaast mag een proeftijd mag nooit langer duren dan twee maanden.

Helaas verloopt een contractperiode tussen werknemer en werkgever niet altijd vlekkeloos en kan er een geschil ontstaan of kunt u verrast worden opdat de werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbied. Zorg dat u zich altijd juridisch laat bijstaan zodat u op een correcte wijze tot een oplossing komt en indien het contract wordt beëindigd uw recht op een WW-uitkering is veiliggesteld.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) (per 1 juli 2015)
Met de ingang van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 juli 2015, is er op dit gebied vrij veel veranderd. Het is mede daarom verstandig dat u indien u problemen ondervindt of een dreigend probleem heeft, u tijdig te laten informeren door een jurist over uw situatie.

Onze diensten
Er kan sprake zijn van een ontslag op staande voet of een dreigend ontslag waarbij u een vaststellingsovereenkomst heeft mogen ontvangen en u wilt graag weten wat uw rechtspositie is. Ook kan er sprake zijn van een (dreigend) geschil of een andere arbeidsrechtelijke vraag.

Wij helpen u graag in onder andere de volgende situaties:

  • (Dreigend) arbeidsconflict;
  • (Dreigend) ontslag;
  • Ontslag op staande voet;
  • Loonvorderingen;
  • Nakijken beëindigingovereenkomst/vaststellingsovereenkomst;
  • Onredelijk concurrentie- of relatiebeding, etc.

Is er een situatie die hier niet bij vermeld staat, maar waarover u toch graag juridisch advies wilt? Neem ook dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.